Niniejszy serwis jest własnością firmy Designers i ma na celu demonstrację możliwości oprogramowania eDIOM WWW. Każdy z klientów firmy, u którego wdrażana była ewidencja dróg, ma możliwość bezpłatnego umieszczenia swoich danych w Internecie. WIĘCEJ...

Wybierz zarząd aby obejrzeć dane drogowe zarządcy:

Wszystkie dane są publikowane za zgodą ich właścicieli lub są własnością Designers.

Informujemy również, że istnieje możliwość zakupu danych z objazdów, skaningu laserowego, ewidencji dróg i modeli terenu w naszym nowym portalu, dotyczy to zarówno danych już istniejących jak również nowych WIĘCEJ